Cung cấp nguyên liệu

Chúng tôi chuyên cung cấp sỉ và lẻ nguyên vật liệu nội và ngoại nhập, giá tốt nhất thị trường, bảo đảm uy tính và chất lượng. Ngoài ra còn bình và chậu hoa có đủ loại từ: Gỗ, mây tre, gốm sứ các loại cao cấp đến thủy tinh, pha lê nhập từ BOHEMIA Tiệp Khắc, Hồng kông … 

[column size=”one-half”]bangkeoquanthancay[/column][column size=”one-half”]baonilongcandat[/column][column size=”one-half”]binhhoacacloai[/column][column size=”one-half”]caymolamhoanhapkhauducacloai[/column] [column size=”one-half”]Băng keo quấn
thân cây[/column][column size=”one-half”]Bao ni long cán đất[/column][column size=”one-half”]Bình các loại[/column][column size=”one-half”]Cây mo làm hoa nhập
khẩu đủ các size[/column] [column size=”one-half”]chauhoacacloai[/column][column size=”one-half”]conhantao[/column][column size=”one-half”]datsetnhat[/column][column size=”one-half”]datsetthaimautrang[/column] [column size=”one-half”]Chậu hoa các loại[/column][column size=”one-half”] Cỏ nhân tạo[/column][column size=”one-half”]Đất sét nhật[/column][column size=”one-half”]Đất sét thái màu trắng[/column] [column size=”one-half”]datsetthaimauxanhla[/column][column size=”one-half”]ganladulaoi[/column][column size=”one-half”]keosuathailan250gr[/column][column size=”one-half”]khuonbekemhoa[/column] [column size=”one-half”]Đất sét màu xanh lá[/column][column size=”one-half”]Gân lá đủ loại[/column][column size=”one-half”]Keo sữa thái lan 250Gr[/column][column size=”one-half”]Khuôn bế kẽm hoa[/column] [column size=”one-half”]khuonmauduloaithailan[/column][column size=”one-half”]maudauvintontohoa[/column][column size=”one-half”]maycandat[/column][column size=”one-half”]mopnuhoadulaoi[/column] [column size=”one-half”]Khuôn mẫu đủ loại[/column][column size=”one-half”]Màu dàu winton tô hoa[/column][column size=”one-half”]Máy cán đất[/column][column size=”one-half”]Mốp nụ hoa đủ loại[/column] [column size=”one-half”]nhuyhoacacloai[/column][column size=”one-half”]sachdaylamhoadat[/column][column size=”one-half”]sachdaylamhoavoan[/column][column size=”one-half”]sualammemdat[/column] [column size=”one-half”]Nhụy hoa các loại[/column][column size=”one-half”]Sách dạy làm hoa đất[/column][column size=”one-half”]Sách dạy làm hoa voan[/column][column size=”one-half”]Sữa làm mềm đất[/column] [column size=”one-half”]sungbankeo[/column][column size=”one-half”]vaivoandumau[/column][column size=”one-half”]vcddaylamhoadat[/column][column size=”one-half”]cacloaikemlamhoa1[/column] [column size=”one-half”]Súng bắn keo[/column][column size=”one-half”] Vải voan đủ màu[/column][column size=”one-half”]Vcd dạy làm hoa đất[/column][column size=”one-half”]Các loại kẽm làm hoa[/column] [column size=”one-half”]cotomauduloai1[/column][column size=”one-half”]dungcudonghelamhoadulaoi1[/column][column size=”one-half”]kemcatmodai1[/column][column size=”one-half”]kemcatmongan1[/column] [column size=”one-half”]Cọ tô màu đủ loại[/column][column size=”one-half”]Dụng cụ đồ nghề làm hoa[/column][column size=”one-half”]Kềm cắt mỏ dài[/column][column size=”one-half”]Kềm cắt mỏ ngắn[/column] [column size=”one-half”]kemhoavoandumau1[/column][column size=”one-half”]keocatcoduongvan1[/column][column size=”one-half”]keocatnho[/column][column size=”one-half”]nu hoa mai[/column] [column size=”one-half”]Kẽm hoa voan đủ màu[/column][column size=”one-half”]Kéo cát có đường vân[/column][column size=”one-half”]Kéo cắt nhỏ[/column][column size=”one-half”] Nụ hoa Mai[/column]